Integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdaterades senast 02/10/2022

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar och skyddar din personliga information när du använder denna webbplats.

Generellt

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar flera sådana uppgifter. I samband med att du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev så delar du frivilligt med dig av information om dig såsom namn och e-mailadress. Vi behandlar också din IP-adress när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Säkerhet

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter till fullo sker i enlighet med gällande lagstiftning och då främst den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Din information kommer endast att användas för det syfte för vilket de samlas in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, offentliggörs, går förlorade, förstörs eller delges till obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagstiftningen.

Ändamål

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, till exempel för att skicka nyhetsbrev till dig eller besvara en fråga.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens natur och lagringens bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande till tredje part

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja personlig information till andra om vi inte är lagligt skyldiga att göra det.

Vi använder ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.

Cookies

Vi använder nödvändiga cookies för att sidan ska fungera ordentligt. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies på det sätt som anges i vårt Cookie-uttalande.

Tredje parts webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar eller referenser till tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatsers eller tjänsters praxis vad gäller integritet. Om vi tillhandahåller en länk betyder det inte att vi rekommenderar eller godkänner den webbplatsens policy mot besökarnas sekretess.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till tid genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du godkänner eventuella ändringar.

Insikt och klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigera eller radera den. Förfrågningar om detta kan göras till: gdpr@iwmedia.no. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

INTERWEB MEDIA AS
Woldbakken 35B
1481 Hagan
NORWAY
E-mail: gdpr@iwmedia.no

Bild av Ikon
Bild av Ikon

Sökresultaten sorteras i kategorier och rankas efter popularitet (antal klick på produkten).